Modlitba č. 1

Srdce moje k tebe dvíham, hneď za rána, Bože môj,
ako si ma chránil v noci, tak i cez deň pri mne stoj!
Daj mi Bože, cez celý deň hojne svojej milosti,
aby som sa hriechu chránil a žil vždy v nevinnosti. Amen.

Modlitba č. 2

Pane, daj, nech ma dnes od teba nič neoddeľuje. Nauč ma, ako si dnes zvoliť iba tvoju cestu, aby ma každý môj krok viedol bližšie k Tebe. Pomôž mi, aby som kráčala podľa Slova, a nie na základe mojich  pocitov. Pomôž mi udržať si čisté a celistvé srdce. Chráň ma od mojich vlastných zraňujúcich myšlienok, slov a skutkov. A nedopusť, aby ma vyrušovali MOJE vlastné potreby, MOJE túžby, MOJE myšlienky o tom, ako by veci mali vyzerať. Pomôž mi prijať to, čo ku mne prichádza ako príležitosť… a nie ako záťaž. A nakoniec mi, prosím, pomôž, aby som zotrvávala v pravde verša 13 zo Žalmu 86: ,Lebo je veľká Tvoja milosť voči mne.´ Ty už teraz vieš, čo nezvládnem a aj o tom, čo pokazím. Ale teraz si vedome vkladám Tvoje tiché slová o tom, ako veľmi ma miluješ, do najhlbšieho zákutia môjho srdca. Uvedomujem si, že Tvoja láska pre mňa nezávisí od toho, aký výkon podám. Ty ma miluješ aj s mojimi chybami. Je to úžasné. Ale čo je najúžasnejšie je to, že Ty, Stvoriteľ sveta, túžiš so mnou dnes ráno stráviť niekoľko minút. Pane, pomôž mi navždy si pamätať aký je to veľký dar, môcť tu s Tebou takto spočívať. Amen.

Modlitba č. 3

Ráno vstávam, chválu vzdávam, tebe Bože oddane,
svoje srdce tiež ti dávam, k tvojej svätej ochrane.
Ako si ma chránil v noci, tak ma chráň po celý deň,
buď mi vždycky na pomoci, netkne sa ma hriechu tieň.
Daj nech všetko zachovávam, čo mi kážeš zachovať
a nech Teba neprestávam, vždy viac a viac milovať. Amen.

Tip na knihu: Modlitba, veľký prostriedok spásy

Modlitba č. 4

Pane, daruj mi radosť vytrvalo si zachovávať odvahu počas celého dňa, ktorý je predo mnou. Keď prichádza pokušenie vzdať sa, pomôž mi, aby som vytrval. Daruj mi radostného ducha do chvíľ, kedy sa veci nevyvíjajú podľa mojich predstáv. A daj mi odvahu urobiť všetko potrebné. V mene Ježiš, Amen.

Modlitba č. 5

Bože, prosím osvieť mi myseľ pravdou
Zapáľ moje srdce láskou
Vdýchni mi odvahu
A obohať môj život službou druhým.
Odpusť mi minulosť
Posväť ma dnes
a veď ma v budúcnosti.
Amen