Modlitba č. 1

Ó, Bože, ty si dal svätému Gerardovi moc uzdravovať všetky druhy chorôb; osláv svojho služobníka, ktorý bol taký milosrdný k ľudskej úbohosti, tým, že ma oslobodíš od mojej terajšej choroby. Daj tiež, aby som sa posilnený na tele lepšie vyhýbal hriechu a prekonával svoje zlé vášne, duchovné choroby, ktoré toľkých vedú do večnej smrti. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Tip na knihu: Duchovná rukoväť chorého

Modlitba č. 2

Všemohúci večný Bože, žriedlo večného života a všetkého dobra, milostivo vyslyš svojho chorého služobníka (svoju chorú služobnicu) M., pre ktorého(ú) prosíme pomoc tvojho milosrdenstva, aby ti po uzdravení mohol (mohla) vzdávať vďaky v tvojej Cirkvi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba č. 3

Pane Ježišu, ty si mal zvlášť pozornú lásku voči chorým a trpiacim na tele i na duši.
Prosíme ťa za všetkých chorých a starých ľudí, za všetkých na ktorých doliehajú ťarchy života, smútok a beznádej. Buď pri nich svojou láskou a pomocou; vzbuď im účinných pomocníkov v osobách ich príbuzných, priateľov, lekárov, ošetrovateľov a dobrovoľníkov. Daj, aby sme sa s tvojou pomocou starali o to, že by žiaden človek v našej vlasti nebol osamelý, opustený a bez pomoci. Zvlášť ti zverujeme chudobných, nezamestnaných, trpiacich a bezdomovcov. Nech pamätáme na tvoje slová: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).
Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!