V pondelok a v sobotu sa modlí radostný ruženec, v utorok a piatok sa modlí bolestný ruženec, v stredu a v nedeľu sa modlí slávnostný ruženec, vo štvrtok sa modlí ruženec svetla.

Prvá časť:

Každý desiatok sa skladá z:

 • 1x Otče náš…
 • 10x Zdravasʼ, Mária… po mene Ježiš sa v každom desiatku pridá jedno tajomstvo, spolu je päť desiatkov a v každom desiatku je pridané jedno tajomstvo, takže dokopy je päť tajomstiev 1., 2., 3., 4., 5.
 • 1x Sláva Otcu…
 • 1x Fatimská prosba, ktorá sa vkladá na koniec každého desiatku:

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

Tip na knihu: Ako sa modliť ruženec

V článku Radostný ruženec je podrobne rozpísaná modlitba ako sa modlí Radostný ruženec s tajomstvami, podobne sa modlia aj ostatné tajomstvá pre Bolestný, Slávnostný a ruženec Svetla, ruženec k úcte Ducha Svätého, ruženec k nebeskému Otcovi.

Okrem radostného existujú aj ďalšie ružence:

 • Bolestný ruženec
 • Slávnostný ruženec
 • Ruženec svetla

Ale poznáme aj ďalšie ružence:

 • Korunka Božieho milosrdenstva
 • Ruženec k úcte Ducha Svätého
 • Eschatologický ruženec
 • Sedem radostný ruženec (františkánsky)
 • Sedembolestný ruženec
 • Obetný ruženec pátra Pia
 • Ruženec k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
 • Ruženec k ucteniu sĺz Panny Márie