Zničenie vlády démona nad telom

Zničenie vlády démona nad telom

Bože, Stvoriteľ a ochranca ľudského rodu, ty si stvoril človeka na svoj obraz
a podobu, pozri na mňa, lebo som atakovaný zlosťou nečistých duchov,
sužovaný i vystrašený útokom odvekého nepriateľa a nenávistníka celého
Božieho stvorenia.
Pane, oddiaľ tých, ktorí ma obliehajú; odkry ich nástrahy a vyžeň pokušiteľa.
Označ ma svojím menom, aby bola chránená moja duša i telo. Ochráň moju
hlavu i myseľ, hruď (prsia), vnútro i srdce, nohy i ruky. Znič všetko konanie
protivníka, ktorým plánuje vtrhnúť do mňa.
Pane, daruj mi milosť, aby vzývaním tvojho najsvätejšieho mena padol
premožený a porazený ten, ktorý ma až do tejto chvíle sužoval. Daj, aby som
mohol v pokoji srdca i v slobode ducha slúžiť tebe čo najlepším spôsobom.
Prosím ťa o to skrze Krista, nášho Pána. Amen.
(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup –
metropolita, ABÚ Košice – Prot. č. 1170/16, 21. 10. 2016.)

Author: Modlenie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *