Bože, Stvoriteľ a ochranca ľudského rodu, ty si stvoril človeka na svoj obraz a podobu, pozri na mňa, lebo som atakovaný zlosťou nečistých duchov, sužovaný i vystrašený útokom odvekého nepriateľa a nenávistníka celého Božieho stvorenia.

Pane, oddiaľ tých, ktorí ma obliehajú; odkry ich nástrahy a vyžeň pokušiteľa. Označ ma svojím menom, aby bola chránená moja duša i telo. Ochráň moju hlavu i myseľ, hruď (prsia), vnútro i srdce, nohy i ruky. Znič všetko konanie protivníka, ktorým plánuje vtrhnúť do mňa.

Pane, daruj mi milosť, aby vzývaním tvojho najsvätejšieho mena padol premožený a porazený ten, ktorý ma až do tejto chvíle sužoval. Daj, aby som mohol v pokoji srdca i v slobode ducha slúžiť tebe čo najlepším spôsobom. Prosím ťa o to skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice – Prot. č. 1170/16, 21. 10. 2016.

Tip na knihu: Modlitby za uzdravenie a oslobodenie rodín