Mocný Kráľ, dnes sa ti klaniam a vzdávam ti úctu. Aký je to cenný dar, byť súčasťou tvojho prichádzajúceho kráľovstva! Odpusť mi, že som sa niekedy zriekol svojej zodpovednosti alebo pokrčil plecami, keď si chcel, aby som sa postavil do trhliny na obranu kráľovstva. Ľudia doplácajú na to, že zídem z cesty. Pomôž mi skloniť sa dnes a zaujať svoje miesto, modliť sa, uplatňovať svoju autoritu, ktorú mi dal Boh. V Ježišovom mocnom mene vyhlasujem, že zvíťazím nielen vo svojich osobných bitkách, ale takisto pomôžem získať víťazstvo pre ostatných. Naplň ma nanovo svojou silou, mocným Duchom Svätým. O to sa modlím v Ježišovom mene. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Mocní v boji, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.