Modlitba č. 1

Vďaka ti, Pane, za všetky tvoje dary.
Vďaka ti za tento pokrm, ktorý nám umožňuje lepšie ti slúžiť v každom našom bratovi.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Amen.

Modlitba č. 2

Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje dobrodenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Modlitba č. 3

Ďakujeme ti za tento pokrm.
Daj, nech v tom, čo nám dávaš, poznávame, Bože, že nás máš rád. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Amen.

Tip na knihu: Kuchyňa svätej Hildegardy

Modlitba č. 4

Bože, ďakujeme ti za všetkých, ktorí nám pripravili tieto dary a udeľ im svoje požehnanie.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Amen.

Modlitba č. 5

Ďakujeme ti, Pane, za radosť zo spoločného stolovania a nedovoľ,
aby nám chýbala tvoja láska.
Sláva Otcu…
Amen.

Modlitba č. 6

Ďakujeme Pane, ďakujeme tebe, za všetky dobrodenia,
ktoré denne dávaš všetkým svojim deťom, na veky.
Amen.
V.: Pane, ďakujeme ti, že si bol naším hosťom. Amen.
Tip na knihu: Recepty od Amazonky

Modlitba č. 7

Vďaka ti, dobrý Bože, vďaka, štedro dáš, čo len duša žiada,
ďakujte s nami všetky tvory, ďakujte, veď Pán Boh je dobrý.
Pane, ďakujeme ti, že si naším hosťom.
Amen.