Modlitba za pokoj a ochranu pred 3. svetovou vojnou
Je dobre, ak použijeme a využijeme všetko, čo by mohlo odvrátiť a ochrániť nás pred kataklizmou vojny. Ak veríme v silu a moc modlitby, tak sa nezdráhajme tak urobiť a vyzvime k tomu aj iných!
Prosba o modlitbu za pokoj a ochranu pred vojnou:
Pane Ježišu Kriste, Syn Otca,
zošli teraz na zem svojho Ducha.
Daj, nech Duch Svätý prebýva
v srdciach všetkých národov,
aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.
Kiežby Matka všetkých národov,
preblahoslavená Panna Mária
bola našou Orodovnicou.
Amen.