Panna Mária, ty si sa nechala celkom preniknúť Duchom lásky, aby si bola schopná dokonale plniť Otcovu vôľu; ty si dala svetu Knieža pokoja; ty si sa pod krížom svojho Syna stala našou Matkou; ty nedopustíš, aby tvoje deti postihla pohroma rozdelenia. Prichádzam k tebe, aby som prosil za… (vymenovať).

Milostivo na nich zhliadni. Zo všetkého najskôr im pomôž zmieriť sa so sebou samými, aby sa prijali takí, akí sú, so svojimi darmi i obmedzeniami.

Zmier ich aj s Bohom, aby opäť našli vnútorný pokoj, Otcovu nehu a jeho odpustenie. Tiež ich zmier navzájom medzi sebou. Daj, aby sa rozpamätali na všetko, čo spoločne prežili, a na hĺbku puta, ktoré ich spájalo. Nech sa ich opätovné zjednotenie stane znakom lásky tvojho Syna, ktorú prišiel rozsievať na tento svet. Daj, aby sa zmierili aj so všetkými, ktorí ich obklopujú, aby našli svoje miesto vo svete a v Cirkvi, a mohli tak prispievať k budovaniu Kráľovstva Kristovej lásky.

Daj im silu prekonať samých seba, aby dokázali podniknúť kroky potrebné k obnoveniu jednoty medzi nimi a hľadieť novými očami na celý svet a všetky udalosti, ktoré sa v ňom odohrávajú. Daj, aby sa sľub, ktorý si dali na začiatku, stal ešte pevnejším a úprimnejším.

Nech sa skúška, ktorou teraz prechádzajú, stane odrazovým mostíkom do budúcnosti, aby mohli spoločne svedčiť o kráse skutočnej lásky. Mária, ďakujem ti, že si naklonila sluch k mojej modlitbe. Znovu a znovu opakujem: Matka, úplne ti dôverujem a vzdávam ti vďaky za to, ako neustále pôsobíš v ich životoch. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 100 modlitieb k Duchu Svätému, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.