Modlitba za ochranu

Pane Ježišu, pomôž nám,
aby sme v tomto meniacom sa svete
zostali verní hodnotám,
ktoré si nám dal.
Ochráň nás pred všetkými nebezpečenstvami duše i tela
a daruj nám istotu poznania,
že skrze Tvoju lásku k nám
sme oslobodení od úzkosti a strachu z toho, čo má prísť.
Daruj nám istotu a silu vyhnúť sa hriechu,
aby sme ostali čistí v srdci i v mysli
a mohli tak navždy stáť blízko pri Tebe.
Ochráň nás a naše rodiny od všetkého zla.
Amen.

Tip na knihu: Ako víťaziť nad satanom