Počas pápežskej návštevy vo svätyni Panny Márie Ružencovej v Pompejach pápež Benedikt XVI. vysvetlil, čo je potrebné na to, aby ste sa stali šíriteľmi ruženca. Povedal:

„Na to, aby ste boli apoštolmi ruženca, je potrebné osobne zažiť krásu a hĺbku tejto modlitby, ktorá je jednoduchá a prístupná všetkým. Je predovšetkým potrebné, aby ste sa nechali viesť za ruku najsvätejšou Pannou Máriou pri rozjímaní o Kristovej tvári: v radosti, svetle, bolesti i v sláve.“

Inými slovami, človek nemôže dať to, čo sám nemá. Najprv je teda potrebné, aby sa človek sám modlil ruženec. Až potom sa môže naozaj a účinne stať jeho apoštolom. Šíritelia ruženca sa rodia z osobnej skúsenosti a lásky k ružencu.

Keď sa stanete apoštolom ruženca, je dôležité si uvedomiť, že modlitba ruženca nie je o prežívaní príjemných pocitov. Mnohokrát, ako v každom vzťahu, pozitívne emócie prichádzajú a odchádzajú. To, čo rozhoduje o vernosti človeka v akomkoľvek vzťahu, je vytrvalosť v ťažkých časoch, vo chvíľach vyprahnutosti. Šíritelia ruženca sa rodia vtedy, keď duša vytrvá pri modlitbe ruženca bez ohľadu na okolnosti. Láska znáša aj prázdnotu a je dôsledná vo všetkých obdobiach života, či už ide o obdobia radostné, svetlé, bolestné alebo slávnostné. Svätý Ľudovít Mária Grignion to vedel a o vytrvalej modlitbe ruženca poznamenal:

„Aj keby ste prežívali vyprahnutosť duše, nudu a vnútorné znechutenie, nikdy sa nevzdávajte ani najmenšej časti modlitby ruženca. Naopak, ako skutoční podporovatelia Ježiša a Márie by ste mali odriekať modlitby Otče náš a Zdravas’, Mária bez toho, aby ste videli, počuli alebo cítili nejakú útechu. Snažte sa čo najlepšie sústrediť na tajomstvá.“

Skutoční apoštoli ruženca sa nikdy nevzdávajú!

Tento úryvok pochádza z brožúry Ako sa modliť ruženec, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.