„Ľudia si často neuvedomujú, aký bohatý je ruženec na odpustky. Je to preto, že mnohí kňazi pri kázaní o ruženci sotva spomínajú odpustky; ich kázne sú kvetnaté a obľúbené, vyvolávajú obdiv, ale sotva niečo naučia.“

~ svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu

Uvedené slová slúžia na pripomenutie toho, že v priebehu storočí Cirkev udelila tým, ktorí sa modlia ruženec, početné odpustky. Katolícka cirkev je zásobárňou milostí vykúpenia. Spasiteľ pôsobí prostredníctvom svojho mystického tela, Cirkvi, aby dušiam udelil mnohé z týchto milostí. Tieto dary nie sú nejaká mágia, ale skôr milosti, ktoré prúdia zo srdca milosrdného Boha, ktorý miluje svoje deti a je viac než ochotný udeliť nám odpustky skrze svoje milosrdenstvo a lásku.

1. januára 1967 svätý pápež Pavol VI. promulgoval revíziu posvätných odpustkov, ktoré má Cirkev k dispozícii v apoštolskej konštitúcii s názvom Indulgentiarum Doctrina. Bola uverejnená 29. júna 1968 a odvtedy prešla niekoľkými vydaniami. 5. júla 1999, pri príprave osláv jubilea − tretieho kresťanského tisícročia − svätý Ján Pavol II. schválil jej revidované štvrté vydanie. V roku 2022 vyšla vo vydavateľstve Spolku svätého Vojtecha kniha Enchiridion odpustkov; slovenský preklad bol schválený Apoštolskou penitenciáriou v Ríme.

Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý:

  1. sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec, a to v kostole alebo kaplnke, v rodine, v rehoľnej komunite, v zhromaždení veriacich a všeobecne vtedy, keď sa viacero veriacich zhromaždí kvôli nejakému počestnému cieľu;
  2. sa nábožne pripojí k recitovaniu tejto modlitby, keď sa ju modlí najvyšší veľkňaz; veriaci sa môže pripojiť k tejto modlitbe aj prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového prenosu.

V ostatných prípadoch sa udeľujú čiastočné odpustky.

Podľa príručky Enchiridion odpustkov je možné získať úplné odpustky vtedy, keď sa veriaci pomodlí päť desiatkov ruženca. Avšak týchto päť desiatkov sa treba pomodliť súvisle bez prerušenia.

Tento úryvok pochádza z brožúry Ako sa modliť ruženec, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.