Citáty o Bohu
 • Len v láske poznáš pravdu.
 • Každý je zastupiteľný, no nie nahraditeľný…pretože sme originálom Boha….
 • Najlepší spôsob ako uskutočniť svoje sny, je…zobudiť sa…
 • Láska je viac ako dokonalosť.
 • Kto nechce, hľadá dôvody…kto chce, hľadá spôsoby…
 • K svätosti máme možno ešte ďaleko, ale Božia pomoc je nám blízko.
 • Život ti dá vždy druhú šancu, volá sa zajtrajšok.
 • Ťažká, veľmi ťažká je cesta ku svätosti, ale dosiahnuť ju je neopísateľne nádherné.
 • Len skutočná láska dokáže prebúdzať do života.
 • Keď Boh vstúpi do tvojho srdca, obdarí aj tých, ktorých v ňom nosíš.
 • Nie slová, ale hlas srdca je dôležitý.
 • Láska je dychom života.
 • Poznanie prichádza v tichu. Stíš sa.
 • Človek je schopný povedať veľa málom. Dokonca i mlčaním.
 • Boh vie, prečo ťa dal práve tam, kde si teraz.
 • Čím viac sa cítiš slabá, tým viac dôveruj Bohu.
 • Tvoj život bude tým hodnotnejší, čím viac doň vložíš lásky.
 • Krása a úsmev sú tiež Božie dary, ktoré majú slúžiť dušiam.
 • Ber si príklad od slnečnice a pozeraj sa smerom k Bohu aspoň tak, ako ona na slnko.
 • Nenechávajme Ježiša v samote Getsemanskej záhrady.
 • Odovzdaj sa do Božieho milosrdenstva. Vlož doň všetky svoje prosby.
 • Keď poprosíš v dôvere Boha o pomoc, neznamená to ešte, že ty už nemáš nič robiť. Pričiň sa.
 • Životom sa všetko začína, životom i všetko pokračuje.
 • Netráp sa, kráčaj ďalej, aj tvoje chybičky majú svoj význam.
 • Len čo sa začneš opúšťať, dáš príležitosť, aby vošlo do teba niečo, čo je zlé. Uvedom si to.
 • Ak si sám, hľadaj ďalšieho, ak ste viacerí, hľadajte osamelých.
 • Lásky tu na zemi nie je nikdy dosť v porovnaní s tým, koľko jej na nás čaká v nebi.
 • Na tomto svete nie je nikto dospelý. Všetci sme iba deti, lebo všetci sa po celý život učíme.
 • Vedomie Božej prítomnosti v nás i vôkol nás robí život ľahším.
 • Pekné spomienky nás môžu veľmi potešiť vo chvíľach smútku.
 • Nikdy sa nevzdávaj v boji o záchranu duše svojho blízkeho, ktorý je spútaný hriechmi, lebo Božie milosrdenstvo je naozaj vznešené a nekonečné.
 • Bohu je všetko možné, aj obrátenie toho najväčšieho hriešnika.
 • Nebo je vysoko. Tam sa vlastnými silami nedostaneme. Modlitba srdcom má však schopnosť vtiahnuť nás doň.
 • Vždy, keď v srdci vyslovíš Pánovo meno, on prichádza a prináša ti svoj pokoj.
 • Čo nedokážu vymodliť dospelí, to dokážu vymodliť deti.
 • Najviac a najčastejšie býva človek klamaný sám sebou.
 • Naše dni majú oživovať tri slová. Pochopenie, odpustenie a láska. Keď totiž pochopíme, odpustíme, a keď odpustíme, môžeme milovať.
 • Nech ťa naplní láska, aby si o nej vedel hovoriť a vedel ňou aj žiť.
 • Pravé šťastie pocítiš až vtedy, keď ho budeš vedieť rozdávať ostatným.
 • Najkrajší úsmev je ten, ktorý na tvári vyčarí duša.
 • Niet na svete horšej a strašnejšej choroby, než je slepota srdca.
 • Miluj Darcu, nielen dar.
 • Láska pretvára život do čoraz vznešenejších a nádhernejších podôb.
 • Otvor si dušu tak, aby si vždy jasne počul, čo ti vraví srdce.
 • Len Božou milosťou môže v tebe rásť všetko dobré. Tak o ňu pros.
 • Nepreceňuj sa. Nechaj konať Boha.
 • Všetky moje slová sú odrazom mojich myšlienok.
 • Smútok je znakom ešte nevyriešenej minulosti.
 • Dbaj o to, aby si vykonal každý dobrý skutok, ktorý bol ponúknutý práve tebe.
 • Ani nevieme, ako blízko sú pri nás naši zomrelí.
 • Človek je tvor, ktorý sa potrebuje zo srdca vyrozprávať, tak mu to umožní.
 • Pravý priateľ na teba nikdy nezabudne, ibaže by si ty zabudol na neho.
 • Stále máš možnosť napĺňať sa poznaním. Tak konaj!
 • Skryté slová a činy sú na to, aby ukázali tajomstvá duše človeka.
 • Ten, čo ťa smutným hlasom posiela preč, vo svojom srdci ťa úpenlivo prosí, aby si zostal.
 • Nám ľuďom nebolo dané konať zázraky, ale zato sme dostali možnosť vyprosiť si ich.
 • Svätí nemali svoju svätosť len pre seba, ale rozdávali ju aj iným.
 • Pri prosbách ti chce Ježiš dať to, o čo prosiš. Tak ako povedal: „Proste a dostanete.“ Natiahni k nemu ruky, aby si si mohol prevziať jeho dary a uvidieť, že sa k tebe skláňa.
 • Ak chceme poznať Boží plán pre náš život, musíme sa naň pýtať..
 • Naša BUDÚCNOSŤ začína DNES… nie ZAJTRA…
 • Životná tragédia nie je to, keď nedosiahneme svoj cieľ. Tragédia je, keď nijaký cieľ nemáme…
 • Priateľ je človek, ktorý pozná melódiu tvojho srdca, ktorý ti ju zaspieva, keď ju zabudneš….
 • V láske nejde o to, čo dostávame ale o to, čo sme ochotný dať…
 • Láska je ľudská odvaha byť pri tom druhom aj keby to malo bolieť…
 • Viera sa začína tam, kde sa končia možnosti človeka…
 • Keď pochopíme život ako dar, svet ako zázrak, ráno ako začiatok dobrodružnej cesty, druhého človeka ako radostné stretnutie, stávajú sa obyčajné veci neobyčajnými…
 • Láska je cesta, po ktorej sa dostaneme najbližšie k Bohu…
 • Kto verí, nikdy nie je sám – ani počas života, ani počas smrti…
 • Milovať niekoho, to znamená tiež dovoliť tomu druhému, aby nás obdaroval…
 • Nemôžeš robiť nič s dĺžkou svojho života, ale môžeš robiť niečo s jeho šírkou a hĺbkou…
 • Keď nevieš nájsť dôvod, prečo pokračovať, spomeň si na dôvod, prečo si začal…
 • Dieťa sa narodí s túžbou byť milované…a nikdy z toho nevyrastie!
 • Venujte pozornosť každému objatiu, pretože práve vtedy Vám človek vyjadruje všetky pocity, ktoré nedokáže vysloviť…
 • Bez skutkov ostáva aj tá najkrajšia myšlienka bezcenná..
 • Najskôr sa postavíme na nohy keď si kľakneme na kolená…
 • Milovať niekoho znamená ukázať mu, aký je dobrý a jedinečný a pomôcť mu rozvinúť jeho nadanie…
 • To, že nevieme zastaviť dážď, neznamená, že musíme zmoknúť!
 • Pravda nie je tam, kde je väčšina, ale tam kde je Boh…žiť v pravde je oslobodzujúce…
 • Vravme priateľom čo pre nás znamenajú…pretože už zajtra môže byť neskoro.
 • Sú dva druhy šťastia: jedno malé – byť šťastným a jedno veľké – urobiť niekoho šťastným..
 • Láska je našim svetlom aj vtedy, keď už nevidno ani hviezdy…
 • Dôvod, prečo je svet v chaose je ten, že ľudia sa používajú a veci sa milujú….
 • V čom je možné sa predbiehať? V láske…Čím viac dávame…o to viac dostávame…Vďaka za tento dar..
 • Pri pohľade na to, čo v živote mám, vždy budem mať viac. Pri pohľade na to čo v živote nemám, nikdy nebudem mať dostatok…
 • Ak vieme o niečom snívať, dokážeme to aj vykonať…
 • Pôst je časom vnútorného upratovania a prekontrolovania „kormidla“ v smerovaní života…
 • Použime svoj úsmev, aby sme zmenili svet…nedovoľme, aby svet zmenil náš úsmev.
 • Obrátiť sa znamená úplne dôverovať Bohu…
 • Naše povolanie je stať sa motýľom v Božej záhrade…húsenica je len prechodné štádium…ale aj to je dôležité…
 • Svätý je ten kto láskou premieňa svet…
 • Iba človek, ktorý spoznal svoje vlastné slabosti, môže porozumieť sám sebe a tak lepšie porozumieť druhým…
 • Občas je nevyhnutné na chvíľu zabudnúť na odvahu a obrátiť sa na Niekoho so slovami, že máš strach!
 • Čo je láska? Ak prestávame myslieť na seba a a sme ochotní konať niečo pre druhého…
 • Milovať znamená nájsť svoje bohatstvo v druhom človeku..
 • Najopustenejšie miesto na svete je ľudské srdce, v ktorom chýba láska…
 • Na každé „prečo“ raz príde v živote odpoveď…
 • Láska dokáže premieňať smútok na radosť, beznádej na nádej…kde je LÁSKA tam sú zázraky…
 • Čo je nádej? Prestať sa trápiť nad tým, nad čím nemáme moc…a dôverovať BOHU..
 • Láska ja vynaliezavá a otvára oči pre zázraky v našom živote…vidieť to, čo vidí len láska…
 •  Niekedy strata znamená istotu…istotu, ako veľmi nám daná vec, či osoba chýbala…a koľko sme ochotní bojovať za jej získanie…
 • Pravda je taká, že každý ti raz ublíži. Musíš proste nájsť ľudí, pre ktorých sa oplatí trpieť…
 • Náš život sa začína meniť našou vlastnou zmenou…
 • Tajomstvo a jeden z receptov na šťastie je mať rád ľudí a milovať ich. Kto myslí len na seba, ochudobní iných o seba, ochudobní seba o iných…
 • Ak chceme vidieť dúhu, musíme sa zmieriť s dažďom…
 • Šťastný človek je ten, ktorý ma viac snov ako je realita schopná zničiť…
 • Drobné maličkosti obety kŕmia priateľstvo a dávajú vzrast veľkej láske..
 • Pane nauč má nepýtať sa „PREČO „, ale „AKO“…
 • Ak sa dokážeme poučiť z neúspechu, stáva sa úspechom…
 • Ako veľa by sa v našom živote zmenilo, keby sme tak často nevraveli: “ čo na to povedia ostatní…“
 • V chvíľach strácania oceňujeme hodnotu blízkeho človeka…
 • Naša hodnota sa nachádza v Bohu, nie v názoroch iných…
 • Minulosť je lekcia. Prítomnosť je dar. Budúcnosť je motivácia…
 • Najkrajšie a najlepšie veci nemôžeme uvidieť, nemôžeme sa ich dotknúť, môžeme ich pocítiť len srdcom…
 • Keď nevieš poskladať PUZZLE svojho života, pamätaj, že najlepší výhľad je zhora. Dovoľ Bohu, aby ti ho pomohol poskladať…
 • Láska dáva odpoveď na všetko…dáva zmysel všetkému…
 • Tak ako vraví slovo…tak vraví aj ticho…niekedy ešte viac…
 • Viera nerobí veci ľahšími, robí ich možnými…
 • Život Ti nedáva ľudí, ktorých chceš. Dáva Ti ľudí, ktorých potrebuješ: aby Ti pomohli, aby Ťa ranili, aby Ťa milovali, aby Ťa opustili, a aby vytvorili z Teba osobu, ktorá zapadne do mozaiky Božieho plánu… ღ
 • Máme dosť ľudí, čo vravia, aké to je – no zišli by sa takí, čo by povedali, aké to môže byť…
 • Jediné, čo bude dôležité, keď odídeme, budú stopy lásky, ktoré sme zanechali…
 • Láska je ako krehký pohár. Keď ho držíme príliš silno, alebo slabo tak sa ROZBIJE…♡
 • Radšej dostať malinký kamienok z lásky, ako velikánsky briliant z povinnosti.
 • Celý život čakáme na výnimočného človeka namiesto toho, aby sme obyčajných ľudí vôkol nás zmenili na výnimočných…
 • Boh dáva človeku stále šancu na zmenu…my ľudia sme prísnejší ako Boh…aj keby sme sa chceli zmeniť, nemáme často možnosť im to ukázať…
 • Keď milujeme, milujeme celého človeka takého aký je, nie takého, akým chceme aby bol…
 • Neberme nikdy nikomu nádej, môže to byť posledné, čo má…
 • Človek bol stvorený preto, aby miloval a bol milovaný….
 • Boh nás nestvoril preto, aby nás potom opustil…
 • Je zvláštne vidieť, ako veríme všetkému, čo píšu noviny, ale neustále pochybujeme o tom, čo hovorí Biblia…
 • Keď sa obzriem späť na svoj život, uvedomujem si, že zakaždým, keď som si myslela, že mi bolo odmietnuté niečo dobré, vlastne som bola nasmerovaná k niečomu lepšiemu…
 • Ak sa modlíš za priateľa, Boh ťa vypočul. Posiela mu teba…
 • Boh nás pozýva ľudí milovať a nie ich súdiť…
 • Boh nám dal dve uši a jedny ústa preto, aby sme vedeli počúvať dvakrát toľko ako rozprávať…
 • Vieš, čo sa stane, ak sa prestaneš báť toho, čo si o tebe myslia druhí ľudia? … Začneš žiť svoj život v radosti a slobode…
 • Byť pokorný neznamená ponižovať seba, ale povyšovať Boha…
 • Ak nedokážeme vo svojom živote ďakovať za maličkosti každého dňa, nedokážeme vnímať a oceniť veľké veci v našom živote..
 • Priateľ je ten, komu môžeme otvoriť knihu na ktorejkoľvek stránke života…
 • Láska je cesta, po ktorej sa dostaneme najbližšie k Bohu…
 • Boh je naj…je viac ako internet. Je rýchlejší, nikdy nemrzne a je stále online…
 • Ak je pre teba niečo veľmi dôležité, nájdeš si cestu…ak to pre teba nie je dôležité, nájdeš si výhovorku..
 • Robiť všetko v prítomnosti. To je život…
 • Niekedy sa tak dlho vŕtame v minulosti, až zabúdame na to, že nám uteká prítomnosť…
 • Čas plynie stále rovnako rýchlo, ale len na nás záleží, s kým ho strávime a s akou rýchlosťou…
 • Najkrajšie myšlienky sú tie, pri ktorých si uvedomíte, že sa usmievate…
 •  Je pekné vidieť niekoho usmievať sa….a ešte krajšie je vedieť, že ty si dôvodom tohto úsmevu…
 • Nepotrebujeme mať určitý počet priateľov, len priateľov s ktorými môžme určite počítať…
 • Niekedy Boh nezmení situáciu, pretože chce zmeniť naše srdce…
 • Kričí len ten, kto si nie je istý pravdivosťou svojich slov. Pravda prináša pokoj a ten tichosť srdca…
 • Vieme odpúšťať do tej miery, do akej milujeme…
 • Ak milujeme nachádzame samých seba..
 • Boh nás nestvoril pre celoživotnú skrývačku, ak Ho hľadáme, dá sa nám nájsť…
 • Odpovede na naše modlitby neprichádzajú takým spôsobom, ako by sme si želali. Rieka milosti vyviera na nečakaných miestach….
 • Najlepšie veci v živote niekedy vzídu z tých najťažších okamihov…
 • Názory iných ľudí nemajú moc, kým im ju sám nedáš…
 • Zo všetkého, čo je večne, je láska najkrajšia…
 • Strach nebuduje mosty, ale múry. Nechcime žiť svoj život ukrytý za múrmi, ale život plný mostov…
 • Modlitbou nestrácame čas, ale problémy…
 • Niekedy sa viac bojíme našich predstáv, ako skutočnosti samej…
 • V našom živote sa vždy nájde niekto, kto bude po nás hádzať kamene… Záleží len na nás, či si z nich postavíme múr, alebo most…
 • Je jedno koľko krát sa pozrieme do minulosti. Už nikdy tam neuvidíme nič nové…
 • Veľký objav, ktorý môžeme spraviť, je objavenie samého seba a svojich možností..
 • Loď je najbezpečnejšia v prístave! Ale na to nebola postavená…
 • Kvet sa neotvára kliešťami, ale slnkom…buďme slnkom pre ľudí…
 • Veľa ľudí robí veci správne, ale už menej ľudí robí správne veci…
 • Niet väčšieho slepého, ako je ten, kto nechce vidieť…
 • Na svete nie je žiaden svätec bez minulosti, tak ako na svete nie je žiaden hriešnik bez budúcnosti…
 • Tak, ako je v každej dažďovej kvapke voda, v každom lúči svetlo a v každej iskre oheň, tak je aj v každom stvorení ukrytý Stvoriteľ…
 • Vietor nemôžeme zakázať, ale môžeme postaviť veterné mlyny..
 • Jediná platná vstupenka do večnosti je láska…
 • Úsmev je najkrajšou ozdobou ľudskej tváre…okrášľujme ním seba a buďme nositeľmi tichej radosti…
 • „Každý svätý má minulosť a každý hriešnik má budúcnosť.“ ( O. Wilde)
 • Aj keď si na dne, Božia ruka je stále pod tebou…
 • Ak chceme poznať Boží plán pre náš život, musíme sa naň pýtať..
 • Láska môže nahradiť dlhý život. Ježiš nepozerá na čas, lebo v nebi čas nejestvuje. Pozerá iba na lásku…
 • Panna Mária priniesla svetu Boha a k Bohu privedie človeka…
 • Bože, daj mi pokojnú myseľ, aby som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem. Daj mi silu, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem. A daj mi múdrosť, aby som rozlíšil jedno od druhého…
 • Tento deň žijeme len raz v živote…Snažme sa využiť každú sekundu, pretože nevieme, ktorá bude posledná…
 • Cesta k láske neexistuje, láska je cesta…
 • Ak je Boh všetko, čo máš, máš všetko, čo potrebuješ…
 • Kto nepozná minulosť, nechápe prítomnosť a netuší budúcnosť…
 • Keď sa nestane to, čo chceme, potom sa stane to, čo je pre nás lepšie. (Sv. František Saleský)
 • Milovať nejakého človeka znamená vidieť ho, tak ako ho vidí Boh…
 • Život Ti nedáva ľudí, ktorých chceš. Dáva Ti ľudí, ktorých potrebuješ: aby Ti pomohli, aby Ťa ranili, aby Ťa milovali, aby Ťa opustili, a aby vytvorili z Teba osobu, ktorá zapadne do mozaiky Božieho plánu…
 • „Keď sa nestane to, čo chceme, potom sa stane to, čo je pre nás lepšie.“ (Sv. František Saleský)
 • „V duchovnom živote nejde o to dostať sa ďalej, ale dostať sa bližšie – bližšie k Bohu.“ (Pavel Kosorin)
 • Za prijaté dobrodenia treba Bohu ďakovať aspoň tak dlho, ako dlho sme Ho o ne prosili…
 • „Boh je skúsený bankár, ktorý hodnotí lásku viac podľa skutkov ako podľa slov.“  (Ignác z Loyoly)
 • Jediné, čo bude dôležité, keď odídeme, budú stopy lásky, ktoré sme zanechali…
 • SEKUNDA bez Boha je stratenou sekundou; MINÚTA bez Boha je stratenou minútou; HODINA bez Boha je stratenou hodinou; DEŇ bez Boha je strateným dňom; ŽIVOT bez Boha je životom bez LÁSKY…celý tvoj život môže zmeniť jediná sekunda, len nikdy nevieš kedy a ktorá…
 • „Celý svet je plný zázrakov, na ktoré sme si však tak zvykli, že ich nazývame všednými vecami.“ (Hans Christian Andersen)
 • “Nikdy nesmieme oddeliť kríž od Ježišovej lásky. V opačnom prípade sa stane ťarchou, ktorú my slabí nedokážeme uniesť.” (P. Pio )
 • Úspech odhalí najhoršie vlastnosti, zatiaľ čo pád tie najlepšie…
 • Modlitba srdcom sa nedá naučiť z kníh, môžeme sa ju naučiť žitím…
 • „Snažte sa pestovať v sebe trpezlivosť a lásku. Tí, ktorí milujú, sú schopní chápať, dúfať, vzbudzovať dôveru, nevzdávať sa, nepáliť mosty a sú schopní odpúšťať.“ /Svätý Otec František/
 • „Boh má svoj vlastný spôsob ako zviditeľniť svoje dielo.“ Matka Tereza
 • Hľadať Boha nakoniec značí objaviť, že Boh nás hľadal prvý.
 • „Boh, ktorý miluje svoje dieťa, keď vidí, že niekto alebo niečo ho zasiahlo, má toľko fantázie, že vie pretvoriť zlo na dobro, nečinnosť na kontempláciu, bolestný výkrik na modlitbu, bolesť na úkon lásky.“ Carlo Carretto
 • „Nič zo stvorených vecí nemôže spôsobiť v duši takú radosť ako Duch Svätý.“ Ignác z Loyoly
 • Všetko je krásne, na čo sa pozeráme s láskou…
 • Z každej prekážky sa môžu stať otvorené dvere..
 • Konkrétny skutok našej viery je láska…
 • Nezaoberajme sa príliš názormi druhých, lebo stratíme svoju pravú tvár…
 • To čo je pred nami, a to, čo je za nami, sú len drobnosti v porovnaní s tým, čo je v nás…
 • Boh stvoril ľudí podľa svojho, nie podľa nášho obrazu…
 • Kto chce prinášať radosť, musí ju nosiť vo svojom vnútri…
 • Boh nám dáva to, čo potrebujeme. Aj keď niekedy nedostaneme to, čo chceme..
 • Nechaj ísť to, čo bolo. Príjmi to, čo je a ver tomu, čo príde..
 • Charakter človeka môžme posúdiť podľa toho, ako sa správa k ľuďom, ktorí pre neho nemôžu nič urobiť.
 • Našu hĺbku spoznáme podľa toho, akú cenu dávame veciam, ktoré si vážime…
 • Čím viac vďačnosti máme, tým viac dôvodov pre vďačnosť nachádzame…
 • Nedovoľme, aby hluk názorov druhých utopil náš vnútorný hlas. Buďme sami sebou…
 • Norma na šťastie a radosť? Všímať si radšej to čo mám, nie to čo nemám…
 • Nikdy sa nedeje NIČ…stačí otvoriť oči svojho srdca a budeme žasnúť aj nad „maličkosťami“.
 • Ak tužíme po šťastí tak ho hľadajme pred sebou nie za sebou…
 • Nevravme vždy, čo vieme, ale vždy sa snažme vedieť, čo vravíme…
 • Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých…
 • Každý človek má dosť síl na to, aby si dal ďalší cieľ, alebo vysníval nový sen…
 • Bolesť mení naše srdce. Niekedy len vďaka nej pochopíme, že je potrebné niečo zmeniť…
 • Máme rôzny uhol pohľadu a za sebou rôzne situácie, ktoré nás učia vidieť veci inak ako ten druhý…vždy je dôležité pochopenie a rešpekt…
 • Nikto z nás nemá s Bohom zmluvu na dĺžku života…
 • Niekedy sa tak snažíme byť šťastní, až nám šťastie uniká pomedzi prsty…
 • Najkrajší dar, čo môžeš dostať, je ďalší deň života…

Tip na knihu: Príklady a citáty A-D