Verím, Pane, že si v Oltárnej sviatosti prítomný ako Boh a človek s prebodnutým srdcom, ale už osláveným. A nemusím sa ja dotýkať teba, ty sa dotýkaš mňa, môjho tela a mojej duše, celej mojej bytosti. Ty si vo mne a ja v tebe. Aká to slasť, aká radosť, aké šťastie! Verím Pane, no nech verím ešte pevnejšie. Dúfam, Pane, ale nech dúfam ešte istejšie. Milujem, ale nech milujem ešte vrúcnejšie. Amen.

Tip na knihu: Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom