Modlitba za niekoho iného

Pane Ježišu, túžim byť Tvojím nasledovníkom.
Chceš, aby som ťa miloval
a videl vo svojich blížnych.
S ľútosťou však vyznávam,
že často nemám dosť lásky k druhým,
že som zaťažený sebectvom,
ľahostajnosťou a nevšímavosťou.
Preto prosím, pomôž mi,
aby som dokázal ľuďom načúvať
so skutočným záujmom,
aby som videl ich potreby
a naozaj im túžil pomôcť,
aby som sa úprimne tešil z ich úspechu
a pevne stál pri nich v zármutku a ťažkostiach.
Pomôž mi šíriť okolo seba lásku,
ohľaduplnosť a porozumenie.
Nauč ma milovať Ťa z celého srdca
a blížnych ako seba samého.
Nauč ma myslieť viac na chorých,
opustených a skrúšených.
Prosím, posilni ich, poteš a povzbuď.
Viem, že ich neopustíš a že ich požehnáš.
Amen.

Tip na knihu: Duša každého apoštolátu