Modlitba na pôstne obdobie

Nebeský Otče, vzhliadni na mňa a vypočuj, prosím, počas tohto posvätného Pôstneho obdobia moju modlitbu. Dobrými skutkami, ku ktorým ma voláš, mi pomôž učiť moje telo poslušnosti a obnoviť tak ducha v ňom ukrytého.

Bez Teba nezmôžem nič, drahý Bože. Skrze svojho Ducha Svätého mi pomôž spoznať čo je dobré a milé Tvoje vôli. Pomôž mi nájsť v pokání nový život. Chráň ma pred hriechom a pomôž mi žiť podľa Tvojho prikázania lásky.

Boh lásky, priveď ma naspäť ku Tebe. Zošli svojho Ducha, aby posilnil moju vieru a viedol k dobrým skutkom. Nech mi skutky pokánia prinesú odpustenie, otvoria srdce pre Tvoju lásku a pripravia naň a blížiacu sa hostinu Vzkriesenia.

Pane, posilňuj ma počas tohto obdobia pôstu svojim Slovom života a sprav ma jedným s Tvojou láskou a modlitbou. Naplň mi srdce Svojou láskou a uč ma vernosti Kristovmu evanjeliu. Daj mi milosť povstať nad svoje ľudské slabosti. Svojimi sviatosťami – a najmä svätou omšou, mi daj prosím nový život.

Otče, zdroj nášho života, s radosťou vystieram svoju ruku k Tebe. Dovoľ mi neprestajne kráčať po Tvojich cestách. Veď ma Svojou nežnou milosťou pretože sám nedokážem napĺňať Tvoju vôľu.

Otče lásky, žriedlo požehnania, pomôž mi prekonať môj starý hriešny život a vstúpiť do nového života v milosti. Priprav ma na slávu Tvojho Kráľovstva. O to ťa prosím skrze Tvojho Sya, Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Tip na knihu: Pôstny navigátor

Zdroj: blog.zachej.sk