Modlitba pred spaním

Modlitba č. 1

Dobrý Bože, ležím v posteli a vkladám sa do tvojich dobrotivých rúk. Daj, nech v nich nájdem útočisko plné dôvery. Spočívam v tvojom láskyplnom náručí ako dieťa v matkinom objatí.
Objím ma túto noc svojou láskou a svojím pokojom. Osloboď ma od všetkého, čo na mňa dolieha. Daj mi schopnosť jednoducho padnúť do tvojho náručia, v dôvere, že ma zachytíš a že mi dopraješ pokojný spánok. Amen.

Modlitba č. 2

Môj Stvoriteľ, prosím, pomôž mi dnes v noci k pokojnému a hlbokému spánku. Prosím, zošli mi anjelov strážnych, ktorí by môj domov chránili zo strany severnej, južnej, východnej aj západnej. Predstavujem si svoj dom obklopený božským bielym svetlom Tvojej ochraňujúcej lásky. Som ochotný/á odovzdať Tebe a anjelom všetky svoje starosti a obavy, aby sa nimi moja duša nemusela v noci trápiť. Prosím, zošli mi anjelskych utešiteľov, aby som si mohol/a vychutnávať prekrásny nočný spánok. Amen.

Tip na knihu: Modlitba s mníchmi z vrchu Atos 

Modlitba č. 3

Pominul sa deň so svojimi starosťami a radosťami, prácami a záujmami, zhonom a nepokojom. Prichádzam k tebe, Otče, aby som v tvojej prítomnosti našiel pokoj a rovnováhu. Všetko, čo som dnes prežil, vkladám do tvojich rúk – ako si nás to učil skrze svojho apoštola Petra. Ťažko mi zavše padlo prerušiť pracovný proces, pretrhnúť chod myšlienok (zdali sa mi také dôležité!), upriamiť sa len na teba, osloviť ťa a zahľadieť sa tvojimi očami na svoju činnosť. Maj so mnou súcit, že sa mi to zriedka podarilo. Zabúdal som, že si blízko, že sa prizeráš, čo sa so mnou deje. Niekedy som dokonca zapochyboval, či ma máš rád – najmä v čase neúspechu, poníženia, nedorozumenia a utrpenia. Ďakujem ti aj za ne a za všetky nepríjemnosti a protivenstvá tohto dňa. Ty vieš, prečo museli príjsť. Usmerni moje city a myšlienky, slová a rozhodnutia, aby som v súlade s tvojou vôľou a v tvojej láske zakončil tento deň. Odporúčam do tvojej otcovskej dobroty rodinu a príbuzných, priateľov a známych, najmä tých, ktorí dnes večer na teba zabudnú alebo nenájdu cestu k tebe. Daj nám osviežujúci spánok a pokojnú noc v nádeji, že bdieš nad nami. Viem, že ani dnes nebolo všetko v poriadku. Človek si tak ľahko pletie láskavosť so zmäkčilosťou, umiernenosť s lenivosťou, prísnosť s tvrdosťou, opatrnosť s falošnosťou, ústupčivosť so zbabelosťou, sebaobranu s klamstvom, odškodňovanie s krádežou, poriadkumilovnosť s pedantnosťou, veľkorysosť s povoľnosťou, pevnosť s bezohľadnosťou, angažovanosť s ctižiadostivosťou, spravodlivosť s egoizmom, kritickosť so závisťou, zmysel pre česť s pýchou, puritanizmus s mravnosťou. Daj, aby som sa nepokúšal klamať ani teba ani seba (krátke spytovanie svedomia). Hriechy zasahujú aj teba, lebo si Otcom všetkých ľudí. Mňa však zrania a iným sťažujú život. Každý veľmi závažný hriech vyhasína vo mne nadprirodzený život tvojej milosti. Prosím ťa, odpusť mi, uzdrav ma a pomôž mi naprávať zlo dobrom. Otče nás…, Zdravas…, Sláva…