Prosby k Božiemu milosrdenstvu

O živú vieru, detinskú dôveru a obetavú lásku, prosíme Ťa, Pane.

O dar modlitby, sústredenosti a plnenia Božej vôle,

O milosrdenstvo, odpustenie a záchranu v pokušeniach,

O silu povstať z hriechov a vyhýbať sa príležitostiam na zlé,

O apoštolskú horlivosť a zamilovanie si obety svätej omše,

O ducha pokánia, umŕtvovania a neprestajnú ľútosť,

O dôveru v Božie milosrdenstvo pre zúfajúce duše,

O víťazstvo nad vášňami,

O ustavičné pamätanie na Tvoju prítomnosť,

O milosrdenstvo Tvojho srdca pri skonávaní,

O lásku a úctu k nepoškvrnenému Máriinmu srdcu,

O kraľovanie Tvojho milosrdenstva v našej vlasti,

O obrátenie všetkých hriešnikov a odpadlíkov,

O horlivých a pobožných kňazov,

O svätých v našom národe,

O útechu pre chorých, trpiacich a zúfajúcich,

O úľavu pre duše trpiace v očistci,

O potrebné milosti prameniace z Tvojho nesmierneho milosrdenstva pre všetky naše rodiny,

O pomoc pri plnení požiadaviek, ktoré si nám odovzdal prostredníctvom sestry Faustíny, prosíme Ťa, Pane.

Večný Otče, zhliadni očami milosrdenstva na nás tu zhromaždených a daj nám svoje milosrdenstvo podľa dôvery, ktorú v Teba skladáme, ako si prisľúbil, že nás budeš ochraňovať, a to zvlášť v hodine smrti. Amen.

Tip na knihu: Denníček