Modlitba 1

Najslávnejší Princ nebeskej armády, svätý Michal Archanjel!

Tebe, náš milovaný archanjel, a nebeskej armáde zasväcujem seba a svoju rodinu, príbuzných, susedov a priateľov, aby v tento deň a vo všetky dni, ktoré žijeme pod slnkom, boli sme skrze tvoju nebeskú osobu a skrze nebeskú armádu chránení a strážení. Zasväcujem všetko, čo sme, čo máme a čo robíme, a prosíme vás o pomoc a ochranu vo dne i v noci, aby nám nijaká moc zla nemohla spôsobiť stratu. Odovzdávam vám starostlivosť o naše fyzické, psychologické, biologické a duchovné bytie, najmä o našu dušu.

Nebeská armáda, vaša pomoc a vaša ochrana nás zbavia všetkého zla a nebezpečenstva. Pomôžte nám pevne stáť vo viere, aby nijaké z Božích detí neboli zatratené. Ó, požehnaný, svätý Michal, chráň nás pred útokmi a nástrahami zlých duchov. Dobre vieš, že sme chudobní smrteľníci, krehkí a slabí. Potrebujeme milosrdenstvo Božie a tvoju ochranu, aby sme mohli plniť úlohu, ktorú nám dalo nebo. Amen.

Tip na knihu: 21 dní s Michalom Archanjelom

Modlitba 2

Svätý Michal Archanjel, ty vodca dobrých anjelov, pohliadni na nás, ako stále viac upadáme do tiesní. Boj, ktorý si v nebi začal, zúri od Adama na tejto zemi stále ďalej.  Nachádzame sa v období pred apokalypsou. Veľký odpad od Boha sa začal. O všemohúcom Stvoriteľovi neba i zeme sa mlčí, jeho prikázaniami sa pohŕda. Človek podľahol našepkávaniu satana a robí seba najvyšším zákonodarcom a sudcom.

Svätá Cirkev nášho Pána Ježiša Krista je ničená nielen vonkajšími nepriateľmi, ale, čo je ešte oveľa nebezpečnejšie, nepriateľmi vo vnútri. Pánova vinica nesie stopy spustošenia. Svätý Michal Archanjel, vypočuj náš výkrik v núdzi! Už sotva dokážeme znášať toto rúhanie, túto pýchu, toto vraždenie a potraty, ako aj zbabelosť dobrých. Príď nám na pomoc so svojimi légiami! Vrhni svoju veľkú otázku Kto je ako Boh? plamenným písmom ponad horizonty!

Ty si padlých anjelov zvrhol z neba do hlbín pekla, vyžeň satanov dym z vnútra Cirkvi! Svätý Michal Archanjel, nielen naše pery, aj naše ruky, naše slzy, naše srdcia volajú k tebe. Zhliadni na našu biedu, na našu únavu. Pohliadni na Cirkev v jej bezmocnosti a poníženosti! Keď Izraeliti volali k tebe o pomoc ako k svojmu anjelovi zmluvy, pomohol si im so svojimi anjelmi; ich nepriatelia vás videli ako ohnivé meče a stiahli sa. Či sme my menej ako Izraeliti? Či nie je Cirkev dedička vyvoleného národa, Pánova nevesta? Či nie sme deti Márie, deti tvojej Kráľovnej?

Svätý Michal Archanjel, anjel našej zmluvy, príď k nám s Božou mocou. Varuj nás, ochraňuj nás, príď so svojimi légiami, príď nám na pomoc so všetkými nebeskými mocnosťami a ukáž, že vy, Boží anjeli, ste mocnejší ako brány pekla.

Svätý Michal Archanjel, ty si s planúcou horlivosťou zvrhol neposlušných anjelov do priepasti pekla. Vypros nám milosť, aby sme zapálení s rovnakou horlivosťou bojovali proti hroznej nenávisti k Bohu v našich dňoch. Daj, aby sme zasadzovali svoje sily za väčšiu česť a slávu Boha.

Svätý Michal Archanjel, zaveď ma pred Boží trón, aby som spolu s tebou a so všetkými anjelmi mohol spievať chválu, česť a slávu tomu, ktorý kraľuje na veky vekov. Amen.