Ó, slávny meč, ktorý dostal archanjel Michal od večného Otca nebeského kráľovstva! Slávny meč, bojuj s každým zlým duchom v našich rodinách, v našom duchu a v našom srdci. Slávny meč svätého Michala Archanjela, umiestni tento znak víťazstva nad našu pravú ruku, aby sme dosiahli konečné víťazstvo a boli schopní poraziť všetkých ničivých duchov, ktorí nám chcú vziať posväcujúcu milosť. Príď, slávny meč svätého Michala, ako blesk lúča Ducha Svätého, aby sme videli tvár nášho milovaného nebeského Otca a boli hodní zasľúbení nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Tip na knihu: 21 dní s Michalom Archanjelom