Svätá Terezka z Lisieux, obraciam sa na teba s pokornou prosbou. Ty, ktorá si svojím jednoduchým životom a láskou k Bohu dokázala meniť srdcia a prinášať nádej aj tým najväčším hriešnikom, prosím ťa, oroduj za moje deti vzdialené od viery.

Nech ich tvoj príklad lásky a oddanosti k Pánovi inšpiruje, aby nachádzali cestu k Bohu v každom okamihu svojho života. Prosím ťa, svätá Terezka, aby si svojou ochranou a svojím príhovorom sprevádzala moje deti na ich ceste k viere a životu v súlade s Božou vôľou a jeho prikázaniami.

Svätá Terezka, ty si žila iba pre Boha vo všetkom, čo si robila. Tvojou jedinou túžbou bolo robiť mu radosť v každej chvíli tvojho života. Prosím ťa, pomôž mojim deťom objaviť skutočnú radosť a pokoj, ktorý im môže dať len Boh. Nech ich strápené srdcia osvieži tvoj láskyplný príklad.

Drahá Terezka, prosím ťa, aby si moje deti ochraňovala pred každým zlom, ktoré ich môže zviesť z cesty nasledovania pravdy a lásky. Nech sa naučia pevne držať Božích rúk a nech ich tvoje orodovanie sprevádza a posilňuje vo všetkých úskaliach.

Svätá Terezka z Lisieux, prosím ťa, prijmi moju modlitbu a pros za moje deti u Pána. Nech sa obrátia k Bohu so všetkou svojou dôverou a nech ich životy prežiari svetlo Božej lásky a milosti. Amen.

Tip na knihu: 120 zamyslení s Teréziou z Lisieux