Modlitba za Slovensko

Viem jedno hniezdo.

Rád ho mám.

V ňom ako v Božej sieti

je mnoho otcov, mnoho mám a mnoho, mnoho detí.

To hniezdo uvil Stvoriteľ.

A sám ho aj určil, komu:

koho tam pozve, prebývať

do človečieho domu,

kto si bude smieť odomknúť

i zamknúť jeho bránu,

kto pluhom krájať ako chlieb

zem, Bohom darovanú.

Viem jedno hniezdo, rád ho mám.

Hreje ma dňom i nocou,

vystlané mäkkou vravou mám

a mozoľami otcov.

Môj dobrý Bože, zhliadni naň.

Stráž ho neustále.

Ach, aspoň Ty ho, veľký, chráň,

keď si ho stvoril malé.