Pane, zahaľ Slovensko svojím Duchom Svätým. Daj, nech v našej krajine mocne pôsobí tvoja prítomnosť. Zošli svoju nebeskú armádu, aby nás chránila pred hrozbami nepokojov, vojen, epidémií a katastrof. Neodnímaj od nás svoje požehnanie, aby sme ti mohli verne slúžiť. Otvor naše srdcia pre krásu, ktorú si pre nás prichystal, a pomôž nám mať tvoje prisľúbenia neustále pred očami.

Prosíme ťa, osvieť mysle všetkých zákonodarcov a politikov. Pomáhaj im zodpovedne reprezentovať najlepšie záujmy obyvateľov našej krajiny v súlade s tvojím plánom. Daj, aby boli predĺženou rukou tvojej spravodlivosti, obety a vernosti. Nech vytrvalo napredujú v napĺňaní poslania, ktoré si im zveril.

Pane, ochraňuj naše domovy, školy, úrady, kancelárie a všetky verejné inštitúcie pred nebezpečenstvami, ktoré ohrozujú spásu našich duší. Zjednoť naše rodiny, očisti našu spoločnosť a vyžeň zo sŕdc ľudí všetku nákazu bludu, závislosti a hriechu. Uzdrav zranené a ubolené srdcia tých, na ktorých nám záleží, a v hojnej miere vylej svoje požehnanie na všetkých hľadajúcich a tápajúcich.

Prosíme ťa, posilni nás v boji, ktorý sa okolo nás dennodenne odohráva. Daj, aby sme boli žiarivým príkladom tvojej lásky, dobroty a milosrdenstva. Nedovoľ, aby sme poľavili vo svojom úsilí stať sa silnými, rozhodnými a odhodlanými zástancami tvojho zákona. V každej chvíli nám pomáhaj správne sa rozhodnúť. Chceme kráčať stále bližšie k tebe.

Pane, daj nám milosť poznať pravdu a konať v jej svetle. Umožni nám pochopiť, že bez teba nemôžeme nič urobiť. Buď s nami všade, kam nás posielaš, a nedovoľ, aby sme na našich životných cestách zablúdili. Nech vždy žijeme podľa tvojho evanjelia a nie sme príčinou úpadku našich blížnych. Pomôž nám zobudiť sa z duchovnej apatie a zahrň nás všetkými milosťami, aby sme dokázali vniesť tvoje posolstvo do každého — i toho najskrytejšieho — kúta Slovenska.

My, tvoje deti, sa ti celým srdcom, dušou i mysľou zasväcujeme. Urob s nami tak, ako sa ti zapáči. Použi si nás ako nástroje na budovanie svojho kráľovstva v našej krajine a daj, aby sme verne a odvážne plnili poslanie, ktoré si nám zveril.

Tu sme, Pane, pošli nás v mene Ježiš! Amen.

Autor: Martina Bednáriková

Túto a ďalšie modlitby nájdete v brožúrke Modlitby za Slovensko.