Modlitba počas pandémie Koronavírusu

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil,

že ak budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene,

splníš našu žiadosť.

Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou

a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,

o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,

o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,

o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých,

čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomili, že sme chorí a ohrození

nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,

stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť

mamonou a nemravnosťou.

Vlej do našich utopených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho

Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby

sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky

tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.

S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi

a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila

a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.

Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu

snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syn, ktorý sa za nás obetoval,

vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Tip na knihu: Modlitby za Slovensko