Pane, ty si nám dal prikázanie, ktorým nám nariaďuješ, aby sme si ctili svojich otcov a matky. Vypočuj modlitbu za mojich rodičov, ktorú ti predkladám z hĺbky svojho srdca.

Potešuj ich vo všetkých trápeniach, pomáhaj im vo všetkých ich potrebách, stonásobne im odplať všetky dobrodenia, ktoré mi dennodenne preukazujú, a pomáhaj mi robiť pre nich všetko, čo je v mojich silách.

Daj im dlhý, pokojný a šťastný život. Zachovaj ich vo svojej milosti a priazni.

Pane, daj, aby po všetkej námahe venovanej svojim deťom mohli žiť v pokoji a naďalej rástli v tvojej láske.

Riaď veci tak, aby sme sa po spoločnom prežívaní skúšok a útrap tohto života raz všetci znovu stretli v nebi, našej skutočnej otčine, vstúpili do spoločenstva s tebou, môj Pane, a už nikdy sa od seba neodlúčili.

Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 100 modlitieb k Duchu Svätému, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.