Pane, si milosrdný, trpezlivý, verný a nemenný. Aká nesmierne veľká je tvoja dobrota! Zahaľuješ ľudí tôňou svojich krídel. Bohatou mierou im dávaš zo svojich darov. To všetko som okúsil minulého roku. Pane, neviem, čo ma čaká v tomto novom roku. Preto prichádzam k Tebe, mocný a láskavý Bože. Hneď na začiatku roka sa chcem odovzdať do Tvojej milosti a vernosti. Keď teraz všetko začína, pomôž mi, aby aj o mne platilo – staré veci pominuli a všetko je nové. Nech mám novú túžbu po Tebe, novú lásku k blížnemu, novú túžbu žiť v spojení s Tebou a ostať pri Tebe. Prosím, daj mi novú horlivosť rásť pred Tebou. Neopusť ma, Pane. Drž svoju ruku nado mnou a nad mojimi blízkymi. Udeľ mi, čo mi určila Tvoja žehnajúca ruka. A pomôž mi pamätať na to, že raz aj v mojom živote nastane posledný rok, aby som bol pripravený stretnúť sa s Tebou. Amen.

Tip na knihu: Moje modlitby

Zdroj: dobreranko.sk