Novoročná modlitba

Novoročná modlitba

Modlitba č. 1

Pane, si milosrdný, trpezlivý, verný a nemenný. Aká nesmierne veľká je tvoja dobrota! Zahaľuješ ľudí tôňou svojich krídel. Bohatou mierou im dávaš zo svojich darov. To všetko som okúsil minulého roku. Pane, neviem, čo ma čaká v tomto novom roku. Preto prichádzam k Tebe, mocný a láskavý Bože. Hneď na začiatku roka sa chcem odovzdať do Tvojej milosti a vernosti. Keď teraz všetko začína, pomôž mi, aby aj o mne platilo – staré veci pominuli a všetko je nové. Nech mám novú túžbu po Tebe, novú lásku k blížnemu, novú túžbu žiť v spojení s Tebou a ostať pri Tebe. Prosím, daj mi novú horlivosť rásť pred Tebou. Neopusť ma, Pane. Drž svoju ruku nado mnou a nad mojimi blízkymi. Udeľ mi, čo mi určila Tvoja žehnajúca ruka. A pomôž mi pamätať na to, že raz aj v mojom živote nastane posledný rok, aby som bol pripravený stretnúť sa s Tebou. Amen.

Modlitba č. 2

(Martin Rázus – Novoročná modlitba)

Z hmiel svit prvý vstáva,
rumencom, hľa, nezažiaria zore
nad Kriváňom bielučkým a smutným,
nové slnko nepobozká rieky,
mestečká a viesky osirelé,
ani očú mojich nepoľúbi,
ktoré po ťažkých snoch — mdlé a slabé
prosia dnes — oh, úpenlivo prosia…

— Hospodine! túžby moje poznáš,
vidíš stúpať pary z útrob mora:
mnoho ich je… mnoho… mnoho… mnoho…
ale jednak dovoľ nehodnému
služobníku pár slov ponížených!

— Rozptýľ tie hmly, nechže zžiaria zore
nad Kriváňom bielučkým a smutným,
nechže slnko nové bozká rieky,
mestečká i viesky osirelé,
poľúbiac i moje smutné oči,
ktoré jak dve hviezdy zaskvejú sa,
ďakujúc ti vďačne… vrúcne… vrelo…

— Nuž a žehnaj i tej mojej piesni,
by som mohol tešiť rodné srdcia,
mocne spievať — že nám zhynúť nedáš,
ale zdvihneš roh náš — iste zdvihneš
v novom roku… Hospodine! Amen.

Komentáre k článku

Author: Peter

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *