Ó, Bože, trpezlivý a láskavý Otče, ty si s veľkou láskou stál po mojom boku počas celého môjho života a čakal si, kým spoznám svoje chyby a pády.

Čakal si až do tejto chvíle, aby si mi pomohol prekonať moje detinské obmedzenia a v súlade s tvojím pôvodným plánom dospieť do plného veku.

Pane, stále som hriešny, no úpenlivo ťa teraz prosím, aby si ešte zväčšil môj odpor voči všetkému, čo ma oddeľuje od teba a od mojich bratov a sestier.

S väčšou láskou než kedykoľvek predtým bozkávam Kristove rany a po ničom netúžim tak veľmi ako po tom, aby som sa oslobodil od zranení, ktoré bránia môjmu srdcu dosiahnuť plnosť.

Nanovo, navždy a s veľkou horlivosťou ti odovzdávam svoje srdce.

Prebývaj v ňom, Pane, Bože.

Skrze svoju prítomnosť a sviatostnú milosť z neho vyžeň všetko, čo doň nepatrí.

Pane, Bože, potrebujem ťa, milujem ťa a vážim si ťa.

Ďakujem ti, ďakujem ti, ďakujem ti!

Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Skroť svoje nepokojné srdce, ktoré si môžete kúpiť na Zachej.sk.