Drahý Bože, trpezlivý a láskavý Otče, opakovane som odmietal tvoju dobrotu a uprednostňoval som seba.

Ty ma počas tejto modlitby skrze svoju dobrotu vedieš k chápaniu vážnosti mojich minulých rozhodnutí a k moci, ktorú si mi dal tým, že si mi daroval slobodu.

Viac než čohokoľvek sa desím toho, že by som strávil večnosť bez teba.

Prosím, úpenlivo ťa prosím, štedro mi udeľuj svoju pomoc, pretože sa budem usilovať každú chvíľu svojho života stráviť hľadaním a napĺňaním tvojej vôle.

Pomôž mi žiť podľa pravdy môjho bytia a jestvovať pre chválu tvojej slávy.

Ochráň ma pred každým pokušením a každým zlým podnetom, aby keď raz nadíde čas môjho odchodu, mohol som sa radostne rozbehnúť do tvojho náručia!

Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Skroť svoje nepokojné srdce, ktoré si môžete kúpiť na Zachej.sk.