Ó Bože, ktorý si nám v tvojej vernej služobnici Alžbete Leseurovej daroval obdivuhodný príklad intenzívneho vnútorného života uprostred svetských starostí, ako aj príklad prijatia a lásky k utrpeniu, ktoré sú dokonalou formou modlitby a mocnými prostriedkami apoštolátu, daj, prosíme, aby sme na jej príhovor napodobňovali jej cnosti a pokračovali v jej veľkom diele.

Bože, ak je v súlade s tvojou milosrdnou vôľou, aby bola tvoja služobnica Alžbeta Leseurová oslávená Cirkvou, dokáž čoraz zreteľnejšími skutkami milosti moc, ktorou si ju po tvojom boku obdaroval.

O to ťa prosíme pre zásluhy nášho Pána Ježiša Krista, ktorý s tebou a s Duchom Svätým žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Otče náš, Zdravasʼ, Mária, Sláva Otcu

Túto modlitbu nájdete v knihe Tajný denník Alžbety Leseurovej, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.