Milý Bože,
ďakujem ti za všetky posvätné miesta tohto sveta,
za hojnosť tvojej prítomnosti, pretože v nich prebývaš,
za nádej, pokoj a uzdravenie,
ktorými nás v nich obdarúvaš.
Ďakujem ti, Bože môj,
za toto miesto, na ktorom môžem v modlitbe rozjímať,
obklopiť sa tvojou láskou
a cítiť posvätnosť tejto svätyne.
Amen.

Tip na knihu: Modlitby za kňazov