Modlitba sv. Františka

Rozpomeň sa svätý otec František, na všetky svoje dietky,
čo trpia v nebezpečenstvách, ktorým nemôžu uniknúť.
Ty dobre vieš, ako len zďaleka nasledujú tvoje šľapaje.
Daj im silu, aby vytrvali. Urob ich čistými, aby svietili.

Naplň ich radosťou, aby ju smeli požívať.
Vypros, aby Duch milosti a modlitby zostúpil na ne, aby mali pravú pokoru, akú si ty mal.
Aby si strážili svoju chudobu, ktorú si ty miloval.
Aby si zaslúžili lásku, ktorou si ty ľúbil Krista ukrižovaného,
ktorý s Otcom i Duchom Svätým žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen.

Tip na knihu: Svätý František