Modlitby za odpustenie hriechov 2

Milostivý a milosrdný Bože, prichádzam pred teba so srdcom plným ľútosti a pokory. Uznávam svoje hriechy a slabosti, ktorými som zranil tvoju lásku a zradil tvoju dôveru. Prosím ťa o odpustenie za všetko zlé, čo som vykonal myšlienkami, slovami a skutkami.

Pane Ježišu Kriste, ktorý si zomrel na kríži za naše hriechy a svojou krvou si nás vykúpil, zmiluj sa nado mnou a odpusť mi moje hriechy. Vlej do môjho srdca svoju milosť, aby som mohol začať nový život v tebe.

Svätý Duchu, ktorý nás vedieš k pokániu a premieňaš naše srdcia, prosím ťa, osvieť ma, aby som poznal všetky svoje hriechy a úprimne ich oľutoval. Pomôž mi, aby som sa už viac nevracal k zlým skutkom a žil v pravde a spravodlivosti.

Pane, daruj mi silu, aby som sa snažil napraviť škody, ktoré som spôsobil, a aby som sa z celého srdca usiloval o zmierenie s tými, ktorým som ublížil. Daj mi múdrosť, aby som sa vyhýbal pokušeniam a pevnosť v rozhodnutí kráčať cestou svätosti.

Ďakujem ti, Pane, za tvoje nekonečné milosrdenstvo a lásku, ktoré ma sprevádzajú na každom kroku mojej cesty. Nech je tvoje meno zvelebené na veky vekov.

Amen.

Tip na knihu: Spytovanie svedomia podľa Svätého písma