modlitba proti depresii

Drahý Pane, niekedy sa cítim tak depresívne, že sa nemôžem ani modliť. Osloboď ma, prosím, z tohto zajatia. Ďakujem ti, Pane, za tvoju oslobodzujúcu silu. V mocnom mene Ježiša vyžeň odo mňa zlého ducha depresie, nenávisti, strachu, sebaľútosti, útlaku, viny, neodpustenia a akejkoľvek inej negatívnej sily.
Pane, prosím ťa, prelom všetky reťazce, ktoré ma s týmito zlými duchmi spájajú. Ježišu, prosím ťa, aby si sa so mnou vrátil až do okamihu, keď ma táto depresia prvýkrát prepadla. Osloboď ma od koreňov tohto zla! Uzdrav všetky moje bolestivé spomienky. Naplň ma láskou, pokojom a radosťou. Prosím ťa, aby si mi vrátil radosť z môjho vykúpenia.
Pane Ježišu, nech radosť tečie ako rieka z hlbín môjho bytia. Milujem ťa, Ježišu, chválim ťa! Daj mi spomenúť si na všetky veci, za ktoré ti môžem ďakovať. Pane, pomôž mi natiahnuť sa a dotknúť sa ťa. Nech hľadím na teba a nie na svoje problémy. Ďakujem ti, Pane, že si ma vyviedol z údolia beznádeje. Modlím sa v mene Ježiš! Amen.

Tip na knihu: Ježiš uzdravuje z depresie