Modlitba proti zlu
Môj Pane Ježišu, V Tvojom mene, skrze Tvoju svätú krv,
skrze Otcovu lásku ku mne, skrze moc Svätého Ducha,
na príhovor Panny Márie, Svätého Jozefa, Svätého Michala
a všetkých našich svätých patrónov, v jednote s katolíckou cirkvou,
sa zriekam diabla a všetkých zlých duchov.
Zriekam sa každého zlého ducha, vo mne alebo proti mne.
Zriekam sa akéhokoľvek puta so satanizmom, okultizmom, špiritizmom a hnutím New Age.
Zriekam sa akéhokoľvek puta s mágoiu, psychotronikou a veštectvom.
Zriekam sa akéhokoľvek negatívneho puta s mojimi predkami v mojom rodokmeni.
Zriekam sa akejkoľvek kliatby, akéhokoľvek prekliatia, akéhokoľvek uhranutia,
akejkoľvek negativity, vo mne alebo proti mne,
alebo proti mojej rodine, alebo proti mojim deťom,
alebo proti môjmu manželstvu, alebo proti mojej budúcnosti,
alebo proti môjmu telesnému zdraviu,
alebo proti môjmu psychickému zdraviu,
alebo proti mojej ceste viery,
alebo proti môjmu bydlisku,
alebo proti môjmu zamestnaniu.
A ja vzývam Teba, Pane Ježišu a jedine Teba, aby si bol mojim jediným Spasiteľom, mojim jediným Vykupiteľom a jediným Pánom nad mojim životom. Amen.