modlitba ľútosti

Odpusť mi moje hriechy, Pane, odpusť mi moje hriechy – hriechy mojej mladosti, hriechy mojich úst, hriechy môjho veku, hriechy mojej duše, hriechy môjho tela, hriechy mojej nečinnosti, moje vážne úmyselné hriechy, hriechy, ktorých som si vedomý, hriechy, ktoré som tak dlho tajil a ktoré sú teraz skryté mojej pamäti.
Úprimne ľutujem každý hriech, smrteľný i ľahký, ľutujem všetky hriechy od detstva až po súčasnosť.
Viem, že moje hriechy zranili Tvoje láskyplné Srdce. Môj Spasiteľ, osloboď ma z pút zla skrze najbolestnejšie utrpenie a umučenie môjho Vykupiteľa.
Ježišu, zabudni a odpusť, aký som bol.
Amen.

Tip na knihu: Ako potešiť spovedníka