Modlitba, keď sa nič nedarí
Pane, ak ty nestaviaš dom,
márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.
Ak ty nestrážiš mesto,
nadarmo bdejú jeho strážcovia.
Zbytočne je vstávať pred svitaním
a líhať si neskoro v noci,
ak sa namáham bez tvojho požehnania.
Prosím ťa, zhliadni na moju prácu,
ktorá mi dnes pripadá
zvlášť namáhavá, nudná a bezútešná.
Zdá sa mi, že všetky moje snahy
sa mi dnes drobia pod rukami.
Cítim sa, akoby moje dnešné úsilie
nestálo za nič.
Keď sa obzriem,
vidím len tieň svojej vlastnej únavy.
Do tvojich rúk vkladám
nielen všetky svoje skutky,
ale i každý zámer a túžbu.
Prosím ťa, zahrň svojím požehnaním
aj tie najnepatrnejšie dobré úmysly,
ktoré nosím v srdci,
a vo svojom nesmiernom milosrdenstve
daj, aby priniesli hojné plody. Amen.
Tip na knihu: Neúprosné nie zhonu