Pane, Duchu Svätý, velebíme ťa, náš Utešiteľ. V tomto čase naplnenom skúškami ťa prosíme, aby si potešil naše srdcia a zotrel nám z tváre každú slzu. Daj nám pohľad viery, ktorým budeme môcť správne vidieť a hodnotiť udalosti, čo sme v poslednej dobe prežili. Ukáž nám pravdivosť myšlienky, že všetko slúži na dobré tým, ktorí milujú Boha. Obnov našu nádej v Boha, nášho Spasiteľa, aby sa náš smútok premenil na radosť. Ďakujeme ti, Pane, Duchu Svätý, za nový život, ktorý nám v tejto chvíli dávaš. Tebe buď chvála a sláva na veky vekov. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 100 modlitieb k Duchu Svätému, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.