Modlitba pred operáciou

Modlitba č. 1

Bože, miluješ ma, staraj sa o mňa a chráni ma
Dajte mojim lekárom a sestrám múdrosť a zručnosti
Umožnite im slúžiť s láskou a úľavou
Skrze Ježiša Krista, nášho Pána
amen

Modlitba č. 2

Pane, veľa lekárov, milovníkov ich povolania
Sú v našej službe.
Ďakujem vám za dar múdrosti
ktoré ste mu udelili.
Dnes je zachránených veľa životov v prípadoch, ktoré boli v minulosti
Nemohli dostať žiadne lieky ani lieky.
Pane, ty si stále
vlastník života a smrť.
Konečný výsledok je iba vo vašich božských rukách.
Pane, osvieti myseľ a srdce
tých, ktorí práve teraz
starajú sa o uzdravenie môjho chorého tela
a vedie svoje ruky svojou božskou mocou.
Ďakujem za vašu obrovskú láskavosť.
Amen.

Modlitba č. 3

Všemohúci Pane, tvoje meno je sväté, tvoje kráľovstvo je navždy!“ Služobník Boží (služobník Boží) (vaše meno) sa modlí za vaše požehnanie a zázraky, aby ich ochránil pred neľútostným osudom a aby v nadchádzajúcej udalosti dosiahol dobrý výsledok. Nenechávaj ma priamymi rukami lekára (meno chirurga). Realizujte svoju vôľu svojimi skutkami. Amen.