Modlitba prosby k Bohu Otcovi

Modlitba prosby k Bohu Otcovi I.

Bože, Stvoriteľ i Ochranca ľudského rodu, ty si stvoril človeka na svoj obraz
a krstnou milosťou si obdivuhodne obnovil jeho dôstojnosť. Pohliadni na
mňa, tvojho služobníka a vypočuj moje prosby. Prosím ťa, nech v mojom
vnútri zažiari jas tvojej slávy, aby som ťa po prekonaní všetkého útlaku,
strachu a hrôzy mohol s pokojnou mysľou i duchom spoločne chváliť
s bratmi v tvojej Cirkvi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus
Metropolita Bratislaviensis, Bratislavae, Die 2 Maii 2016, Prot. N. 1653/2016.)

Tip na knihu: Novéna ku cti nebeského Otca

Modlitba prosby k Bohu Otcovi II.

Všemohúci Bože, ty dávaš opusteným prebývať v domoch a väzňov
privádzaš k šťastiu, pozri na moje utrpenie a príď mi na pomoc; premôž
ničomného nepriateľa, aby mi udelená sloboda po premožení jeho moci
priniesla pokoj; nech ťa po návrate k pokojnej zbožnosti môžem velebiť za
to, že svojmu ľudu dávaš silu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratislavae, Die 2 Maii 2016, Prot. N. 1653/2016.)