Pane Ježišu, mocou, ktorú si mi udelil pri mojom krste, a opierajúc sa o milosť biskupa (povedz meno biskupa podľa miesta, na ktorom sa nachádzaš), s pomocou svätého archanjela Michala preberám moc nad satanom a jeho služobníkmi.

Mocou tvojej predrahej krvi zväzujem a kladiem k nohám tvojho svätého kríža všetkých, ktorí sa podieľajú alebo podieľali na akomkoľvek satanskom spojení proti mne. Nalož s nimi, ako chceš, Pane. Teraz vyhlasujem neúspech všetkých zhubných plánov proti mne. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 21 dní s Michalom Archanjelom, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.