Prosba o príhovor svätých o ochranu

Prosím teba, môj drahý priateľ sv. Benedikt, sv. Páter Pio, sv. Veronika Giuliani, veľká bojovníčka proti peklu a silám zlého (môžeš doplniť svojich nebeských patrónov), aby ste ma chránili pred mocou temnoty, aby ste ma sprevádzali a odtláčali odo mňa akúkoľvek temnú silu, puto alebo spôsob.

Prosím, vyprosujte mi lásku, poslušnosť, hlbokú pokoru, čistotu, miernosť, skromnosť, vytrvalosť, trpezlivosť, pokoj, múdrosť, stabilitu ducha, neustálu silu čeliť temnote a ustavičnú radosť. Amen.

Tip na knihu: Všetci Boží svätí, orodujte za nás