Prosba o príhovor svätých o ochranu

Prosím teba, môj drahý priateľ sv. Benedikt, sv. Páter Pio, sv. Veronika
Giuliani, veľká bojovníčka proti peklu a silám Zlého (môžeš doplniť svojich
nebeských patrónov), aby ste ma chránili pred mocou temnoty, aby ste ma
sprevádzali a odtláčali odo mňa akúkoľvek temnú silu, puto alebo spôsob.
Prosím, vyprosujte mi lásku, poslušnosť, hlbokú pokoru, čistotu, miernosť,
skromnosť, vytrvalosť, trpezlivosť, pokoj, múdrosť, stabilitu ducha, neustálu
silu čeliť temnote a ustavičnú radosť. Amen.