Pane Ježišu, nekonečne milosrdný a nekonečne spravodlivý kráľ, prichádzame k tebe so skrúšenými srdciami, aby sme ti vyjadrili našu oddanosť a lásku ako tvoji verní služobníci. Ty si kráľom všetkého stvorenia a kráľom nášho srdca i duše. V tejto modlitbe ťa oslavujeme ako Krista Kráľa, ktorý si zasadol na nebeský trón, aby si nás priviedol k večnému životu.

Pane Ježišu Kriste, náš milosrdný Spasiteľ, prijmi našu úprimnú oddanosť a naše srdcia, ktoré ti darujeme v tejto modlitbe. Ty si sa stal jedným z nás, aby si nás vyviedol z temnoty hriechu a zaviedol do svetla tvojej slávy. Vo svojej nekonečnej láske si obetoval život na kríži, aby si nám otvoril bránu do svojho večného kráľovstva.

Kriste Kráľu, v tejto chvíli sa obraciame k tebe so všetkými našimi obavami, radosťami a nádejami. Pane, pomôž nám žiť podľa tvojej vôle, aby sme ťa mohli oslavovať nielen slovami, ale aj svojím životom. Daj nám silu a múdrosť byť tvojimi vernými učeníkmi a svedkami tvojej lásky vo svete.

Pane Ježišu Kriste, kráľ všetkých vekov, prijmi naše modlitby ako lahodnú vôňu, ktorá stúpa k tvojmu nebeskému trónu. Vyznávame, že ty si kráľom kráľov, a v tebe máme nádej na večný život. Pomôž nám žiť v súlade s tvojimi prikázaniami, aby sme jedného dňa mohli vstúpiť do radostí tvojho večného kráľovstva.

Pane Ježišu, Kriste Kráľ, v teba dôverujeme a teba chválime, teraz i na veky vekov. Amen.

Tip na knihu: Deti kráľa