Modlitba pre tehotné

Všemohúci Bože, ďakujem Ti za dar môjho nenarodeného dieťaťa, ďakujem Ti, že si vybral môjho manžela, aby sme sa stali rodičmi tomuto dieťaťu. Ďakujem Ti za manželský život, v ktorom si nám toto dieťa daroval. Uznávam, že si to Ty, ktorý si dal počať novému životu v mojom vnútri. O Pane, vo svojej vševedúcnosti a všemohúcnosti vieš, ako moje dieťa rastie. Poznáš dokonca aj tlkot jeho srdca. Zverujem svoje dieťa do tvojich rúk a modlím sa, aby si ho ochraňoval od všetkých možných defektov a chorôb tela i mysle. Daruj mne a môjmu manželovi šťastie mať zdravé, nádherné a silné dieťa. Sľubujem, že budem svoje dieťa vychovávať, aby malo dobrý charakter a praktizovalo zásady kresťanskej morálky cez vieru a modlitbu. Pozdvihujem svoje dieťa do Tvojej prítomnosti a chválim Tvoje meno naveky. Amen.

Tip na knihu: Modlitbičky pre tehotné mamičky