Modlitba za kňazov

Modlitba č. 1

Pane Ježišu, večný veľkňaz,

zachovaj svojich kňazov v ochrane Tvojho najsvätejšieho Srdca.

Zachovaj bez poškvrny ich posvätené ruky,

ktoré sa denne dotýkajú Tvojho najsvätejšieho Tela.

Zachovaj bez poškvrny ich pery,

ktoré sú zvlažované Tvojou predrahou Krvou.

Zachovaj ich čisté srdcia,

do ktorých bola vtlačená pečať Tvojho svätého kňazstva.

Daj im moc, aby premieňali naše srdcia,

ako premieňajú chlieb a víno.

Žehnaj ich prácu, aby prinášala hojný úžitok

a udeľ im korunu večnej slávy.

Amen.

Modlitba č. 2

Ježišu, prosím ťa za tvojich verných a horlivých kňazov, za tvojich neverných a vlažných kňazov, za tvojich kňazov, ktorí namáhavo pracujú doma alebo v cudzine na ďalekých misijných poliach, za tvojich pokúšaných kňazov, za tvojich osamotených a opustených kňazov, za mladých ale i za zomierajúcich kňazov, za duše kňazov v očistci.

Ale nadovšetko ti odporúčam kňazov, ktorí sú mi najdrahší – kňaza, ktorý ma pokrstil, kňazov ktorí ma rozhrešili od mojich hriechov, kňazov na ktorých omšiach som sa zúčastnil a ktorí mi dali tvoje Telo a tvoju Krv vo svätom prijímaní, kňazov, ktorí ma učili a vzdelávali a všetkých kňazov, ktorým som dlžný iným spôsobom.

Ježišu, drž si ich blízko pri svojom Srdci a hojne ich požehnávaj v tomto čase i vo večnosti.

Amen.

Tip na knihu: Modlitby za kňazov

Modlitba č. 3

Pane Ježišu, ktorý ako Dobrý Pastier

prebývaš medzi nami v Oltárnej Sviatosti.

Prosíme Ťa, zošli zo svätostánku hojné lúče svojej

milosti na našich duchovných pastierov.

Udeľ im všetky milosti, ktoré potrebujú pre svoje i naše

posvätenie.

Žehnaj ich, keď v modlitbe dvíhajú svoje

srdcia k Tebe. Žehnaj ich, keď nám zvestujú Tvoje

sväté slovo. Žehnaj ich, keď v kňazskom úrade

pracujú pre spásu nesmrteľných duší.

Vrúcne Ťa prosíme, daj, aby boli pastiermi

podľa Tvojho Božského srdca. A až raz prídeš

súdiť pastierov a ich stáda, nech dosiahnu korunu

večného života.

Amen.