Modlitba za dážď

Bože, v ktorom žijeme, hýbeme sa a sme, daj nám príhodného dažďa, aby sme si dostatočne nadobudli potrebnej pomoci a posilnenia, aby sme si potom mohli ochotnejšie vyprosovať tvoje večné dary. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Tip na knihu: Modlitby za Slovensko