Pod názvom PGSI sa skrýva skratka talianskeho názvu “Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale”, čo v preklade znamená Medzinárodné saleziánske športové hry.

Mottom hier v roku 2014 bolo „Bojujeme o dušu, na ihrisku aj v živote!“. Prezentovalo spojenie dvoch tém, ktoré PGSI charakterizujú: športu a viery. Cieľom motta bolo vyjadriť pravdu, ktorá mladých motivuje zabojovať a uspieť, a to nielen v športe, ale aj v ich osobnom živote.

Mottom hier v roku 2016 bolo „Vždy veríme až do konca“. Prezentovalo spojenie dvoch tém, ktoré PGSI charakterizujú: športu a viery. Cieľom motta bolo vyjadriť pravdu, ktorá pomáha účastníkom uspieť – nielen v športe, ale aj v osobnom živote.

História hier

História Saleziánskych športových hier siaha približne do roku 1967. Gino Borgogno v tom čase zorganizoval prvý ročník saleziánskeho športového turnaja. Pri príležitosti stého výročia úmrtia dona Bosca v roku 1988 sa tento turnaj rozšíril z Talianska do celej Európy. Od roku 1990 nesú tieto hry prívlastok medzinárodné. Od tohto roku sa zároveň začalo meniť miesto ich konania. Doteraz sa PGSI uskutočnili v krajinách ako Španielsko, Slovinsko, Portugalsko, Poľsko, Chorvátsko či Nemecko. Na Slovensku sa hry uskutočnili v roku 2014.

PGSI sa v minulosti zúčastnili mladí z mnohých krajín sveta ako Egypt, Sýria či Brazília. V súčasnosti sú účastníci hier prevažne z európskych krajín ako Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Česko, Chorvátsko, Taliansko, Nemecko, Poľsko či Ukrajina. Nemôže medzi nimi chýbať ani naše Slovensko. Mladí športovci počas hier súťažia vo futbale, futsale, volejbale, stolnom tenise či basketbale.