Všemohúci, večný Bože, večná spása veriacich, vyslyš nás, keď vzývame tvoje milosrdenstvo za tvojich chorých služobníkov kňazov, aby nadobudli zdravie a mohli ti opäť vzdávať vďaky v tvojom chráme obetou svätej omše.

Bože, podľa tvojho pokynu plynú hodiny nášho života; prijmi prosby a obety svojich chorých služobníkov, za ktorých vzývame tvoje milosrdenstvo, a daj, aby sme sa mohli radovať z ich skorého uzdravenia.

Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Modlitby za kňazov, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.