Ó, Mária, Kráľovná anjelov, pošli mi svätého Michala, svojho archanjela, aby ma bránil a podporoval počas života aj v mojich posledných chvíľach.

Nepoškvrnená Panna, naša sprostredkovateľka, ty si Kráľovnou neba i  zeme, s  najväčšou pokorou ťa prosíme, znovu sa za nás prihováraj. Požiadaj Boha, aby zoslal svätého Michala spolu s  anjelmi na odstránenie všetkých prekážok, ktoré bránia v tom, aby Najsvätejšie Srdce kraľovalo v dušiach, rodinách a v celej kresťanskej spoločnosti. Amen.

Mária, naša nádej, zmiluj sa nad nami. Matka milosti, pros za nás.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Zjavenia svätého Michala Archanjela, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.