Pane Ježišu, pretvor ma, prosím, na živú eucharistickú monštranciu, aby som sa stal nádobou milosrdenstva, ktorá bude tvoju lásku prinášať iným.

Skrze naše eucharistické spojenie učiň, aby som bol dieťaťom svetla, soľou zeme, chlebom pre hladných, vodou pre smädných, novým vínom a uzdravujúcim olejom pre druhých.

Nech ťa ľudia vidia v mojom srdci ochotnom slúžiť, vo svetle mojich očí, v teple môjho srdca, v dielach mojich rúk, v slovách môjho hlasu, v kadidle mojej modlitby, v ľahkosti môjho smiechu, v lesku mojich sĺz, v pokore tvojho stvorenia.

Ukry ma, prosím, do zlatého svätostánku svojho milosrdného srdca, aby som sa stal živou monštranciou, vyžarujúcou uzdravujúce lúče milosrdenstva. Amen.

Túto i ďalšie modlitby nájdete v knihe Božie uzdravujúce milosrdenstvo, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.