Modlitba detí preráža nebesia – naučte svoje deti modliť sa za kňazov!

Môj najmilší Ježiško, vzdávam ti vrúcnu vďaku, že si nám dal na terajšej púti kňazov, Božích služobníkov. Koľko moci v sebe skrývajú ich posvätené dlane, keď nám pri oltári podávajú Pánovo telo! Keď ich ústa ticho vyslovia nad hriešnikom odpustenie, biedna duša sa v okamihu zmení na snehobielu.

Spasiteľ náš, prebývaš medzi nami znovu vo svojich kňazoch, žiješ v nich ako bdelý pastier, ich hlas, to sú tvoje slová. Daj im silu v ťažkom boji, keď ich vidíš unavených, daj, aby vždy boli tvoji, daj, aby všetci boli svätí. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Modlitby za kňazov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.