Svätý Otče, prosíme ťa o blahorečenie Božích služobníkov Cypriena a Daphrose. Neustále nám udeľuj, ako si udelil im, nehasnúce nadšenie pre adoráciu, srdce horiace láskou k tebe a činorodý súcit so všetkými, ktorí trpia.

Pomôž nám bez miery sa obetovať v službe, akou je evanjelizácia rodín a chudobných.

V spoločenstve s Cyprienom a Daphrose ti zverujeme zvlášť dvojice, ktoré v manželstve zápasia s problémami, a všetkých, ktorí nedokážu odpustiť svojim nepriateľom; urob nás nástrojmi svojho pokoja.

Na príhovor Božích služobníkov a v súlade s tvojou vôľou sa ti odvažujeme predniesť svoju žiadosť… (vyslovíme ju).

Pane, daruj nám pokoj a milosť, o ktorú s vierou prosíme.

Amen.

Túto modlitbu nájdete v knihe Svätosť v rodinách sveta, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.