Pane, dobrorečím ti za život, ktorý tak zázračne utkávaš v mojom lone.

Otče, vzdávam ti vďaku za dušu, telo i ducha dieťatka, ktoré nosím pod srdcom.

Navštív ho tak, ako si navštívil Alžbetu, aby mohlo zvolať: „Aký som zázrak!“

Otče, teraz, v období môjho tehotenstva, celkom osobitným spôsobom prebývaš v mojom tele. Daj, prosím, aby som túto milosť prijímala s takou láskou a nehou ako Mária.

Skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie ti teraz zasväcujem počatie môjho dieťatka a celé obdobie svojho tehotenstva. Zasväcujem ti každú jeho bunku, každý orgán, každú jeho časť, aby sa vyvinuli podľa tvojho stvoriteľského poriadku.

Osobitným spôsobom ti zasväcujem aj chvíľu jeho narodenia.

Navštív, Pane, moje materstvo – puto, ktoré rastie a rozvíja sa zároveň s mojím dieťatkom –, aby ma s ním spájala len tvoja láska a nič iné. Príď a očisti všetky moje zlé sklony, požehnaj ma spolu s mojím dieťaťom a posväť nás.

Najsvätejšia Trojica, ty dávaš a posväcuješ život.

Otče, zaodej svojím milosrdenstvom všetkých jeho predkov, aby bolo v tebe oslávené toto dieťa i všetko jeho potomstvo.

Duchu Svätý, prežiar svojou prítomnosťou moje lono.

Pane, požehnaj moje manželstvo, môjho manžela i naše dieťatko. Daj, aby sme sa počas tohto obdobia radostného očakávania vzmáhali v tvojej láske, a ochraňuj nás.

Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 100 modlitieb k Duchu Svätému, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.